Kolumn i Aftonbladet 1999-10-09

 


Tal på Dalavallen 2000-05-27