A A Jag har dykare i vattnet, håll väl undan . _
B B Jag lastar/lossar eller transporterar farligt gods _ . . .
C C Ja (jakande) _ . _ .
D D Håll undan från mig, jag manövrerar med svårighet _ . .
E E Jag ändrar min kurs styrbord hän .
F F Jag är havererad, sätt er i förbindelse med mig . . _ .
G G Jag behöver lots _ _ .
H H Jag har lots ombord . . . .
I I Jag ändar min kurs babord hän . .
J J Jag har brand ombord och för farlig last, håll väl undan från mig . _ _ _
K K Jag önskar upprätta förbindelse med er _ . _
L L Stoppa farten ögonblickligen . _ . .
M M Mitt fartyg har stoppat och gör inte fart genom vattnet _ _
N N Nej (nekande) _ .
O O Man överbord _ _ _
P P I hamn: all personal måste bege sig ombord, fartyget skall avgå
Till sjöss: mina redskap har fastnat i något hinder (för fiskefartyg)
. _ _ .
Q Q Mitt fartyg är fritt från smitta och jag begär rätt till fri samfärdsel med land _ _ . _
R R -- . _ .
S S Min maskin går back . . .
T T Håll undan från mig, jag håller på med partrålning _
U U Ni stävar mot fara . . _
V V Jag behöver hjälp (ej nöd) . . . _
W W Jag behöver läkarhjälp . _ _
X X Upphör med det ni håller på med (eller synes ha för avsikt att göra) och ge akt på mina signaler _ . . _
Y Y Jag draggar _ . _ _
Z Z Jag behöver en bogserbåt _ _ . .
Å Å -- . _ _ . _
Ä Ä -- . _ . _
Ö Ö -- _ _ _ .

1 1 . _ _ _ _
2 2 . . _ _ _
3 3 . . . _ _
4 4 . . . . _
5 5 . . . . .
6 6 _ . . . .
7 7 _ _ . . .
8 8 _ _ _ . .
9 9 _ _ _ _ .
0 0 _ _ _ _ _
     
Substitute 1 Första likhetstecken
Substitute 2 Andra likhetstecken
Substitute 3 Tredje likhetstecken
N Jag har problem ombord - nödläge
N C N + C: Jag är i sjönöd
S O S + O: Stanna omedelbart
Answer pennant Svarsvimpel
Code pennant Chiffervimpel