QRZ-filmen digitaliserades 2007. Och inte nog med det; en hel timme blandade klipp som Thess Slottsfotograf inte tog med i den slutliga filmen är också digitaliserade. Thess Slottsfotograf efterbehandlade materialet digitalt 2014 och klippte samtidigt om filmen något. Han jobbade under tidspress och tror sig om att kunna åstadkomma någonting ännu bättre till 50-årsjubileet 2019.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alla Karlbergs kursfilmer finns sedan många år arkiverade hos AMF.
Så här noga är vår film registrerad:
1968   14936 Krigsskolan Karlberg Kursfilm 1968-69

Krigsskolan Karlberg Kursfilm 1968-69. Proveniens Kungl Krigsskolan Karlberg 177-QRZ.

Filmen inleds med uppställning avdelningsvis, sju avdelningar på Borggården inför kurschefen, kapten Max-Rune Skoglunds mottagning den 18 mars 1968.

En kort sekvens visar studiebesök vid Infanteriets stridsskola, Borensberg augusti 1968.

Under ett par dagar i september månad genomfördes ett antal psykologiska stridsmoment. Kadett Holgersson från Dalregementet som bataljonsadjutant får visa sig på styva linan då han besöker en kompanichef (kapten Holmgren), som drabbats av stridspsykos.

En kort sekvens belyser strid i mörker i samband med ett studiebesök vid Svea livgarde i okt.

Vid Lucia red ett antal kadetter till Tomtebodaskolan. Kursens Elevråd, Höga Rådet deltog också och barnen fick julklappar.

I ämnet "Försvarsupplysning" inbjöds politiska ungdomspartier till diskussion på Krigsskolan kring försvarsfrågan. Kvällen inleddes med gruppdiskussioner innan det var dags för en större debatt.

Kursens stora fest var Vinterbalen i januari 1969. Kadett Westbring I17, kursens Mäktige Man hälsar på skolchefen m maka överste Nils-Ivar Carlborg och kurschefen m maka, kapten Max-Rune Skoglund. Därefter dansas det bl a Francais under kunnig lärarledning.
Baren var välbesökt, kadett Lars Green I13 och Gunnar Lager A9.

Kadett nr 55 var Alf Sandqvist, Pansartrupperna. Några möjligheter att rymma fanns inte. Pihlqvist dop på Kadettmässan skildras ingående med pastor, gråterskor och dansande änglar, då Pihlqvist döps i ett badkar, inte bara försett med vatten utan även isbitar. Höga Rådet, strikt klädda som vanligt övervakar att allt går rätt till.

Jaktmarksexemplet med massor med uppgifter till de olika bataljonsgrupperna gick av stapeln i nov 1968. Det är en restaurant någonstans i Stockholm som är stabsplats för en Pansargrupp. Sen gäller det bl a att få med så många etablerade artister som möjligt till Karlbergs slott, för att poängbedömas. Kvällen avslutas i Rikssalen på slottet. Pianisten Leif Asp och Jan Malmsjö finns bland artister som får höga poäng.

Vinterbad stod på programmet i januari 1969. Med friskt mod marscherar kadett Persson I11 i en isvak vid Fiskartorpet. Efter att ha kommit upp med hjälp av isdubbar bär det snabbt av till bastun.

Vid Fältövning Kalix i februari fick kadetterna bl a prova på bandvagnstolkningens vedermödor.

 Denna kurs var den andra kursen, som hade utbildningen vid Fallskärmsjägarskolan som obligatorium. Utbildning i tornet och hallen skedde i Karlsborg i början av mars för att sedan premiärhoppa på Storsjön i Östersund. Efter hoppet champange och anmälan för skolchefen.

April 1969 lämnade överste Nils-Ivar Carlborg över chefsskapet för Krigsskolan till överste Gösta Gärdin. Ceremonin liksom kursens avtackning av överste Carlborg skildras ingående.

Vinterutbildningen i mars var förlagd till Storlien. Traditionen bjöd att Mattonska loppet avgjordes med en 15 km lång skidtävling. Sedan packas det för Patermarschen, en vecka i Jämtlandsfjällen, med bl a snöbivack på programmet.

Vid samövningen i Uppsala med Flygvapnet i juni förevisas klargöring av Draken. Sedan bär det av med Fregatten Sundsvall och minsprängning i Östersjön.

Nordiskt Kadettmöte var det i Finland. Sverige vinner fotboll och har stora framgångar i Fri idrott.

Sista stora festen på kursen var Garden Party strax före examen i augusti. Inleddes på lördagen med bl a Riduppvisning vid Dianas Tempel. Härlig dag med sol från klarblå himmel. På kvällen dans på Inre Borggården. Söndagsmorgon med Frukost utomhus samt korum i slottets kapell. Så avresa med båt till Drottningsholms slott med väl försedd vinkorg. Helgen avslutades med middag, men dessförinnan hade kurschefen tillsammans med MM:s hustru inspekterat kursens damer.

Så den 17 augusti 1969 susade DM 177. ORZN.

Färg, stum, utan texter, utan för- o sluttext, utan titeltext, krympt, skarvar. 45 min.