2004  -  35-årsjubileum
Lördag 2004-08-14

       

Sommaren hade varit brutalt varm och kvalmig när det drog ihop sig till DM 177.QRZN's 35-årsjubileum.
En regndag hade dock tvättat ur och friskat upp Stockholmsluften och jubileumsdagen bjöd på strålande väder när de mäktige återsamlades vid slottstrappan.
Slottsskattmästare Jerker skötte som vanligt det kamerala med obönhörlig ackuratess.

Vi började med en guidad tur i slottet under ledning av Nils-Göran Nilsson som tjänstgör vid MHS K. Han är sannerligen en man med ett gediget historiskt kunnande och förmåga att förmedla detsamma.

Nästa anhalt blev Klassrum 2000, Hoogas skötebarn. Där informerade SC tillika stf skolch, Mats Alnevik, om verksamheten på Karlberg i allmänhet och utbildningen i synnerhet.
Och så var vi framme vid en efterlängtad förlustelse, kursfilmen!

Byggnaderna på Karlberg var rejält uppvärmda och luftkonditioneringen var inte vad den borde vara. Alla var vi således vid det här laget varma och törstiga men för det fanns det bot. Vi har ju själva en gång i tiden grundat puben som numera går under benämningen "Thess Mörqua Kiellare" eller bara "Thess Mörqua". Dit styrde vi våra steg och tillbringade ett par timmar i svalkan under valven. En och annan pilsner tärde vi där.

Timmar och minuter förrann snabbt och det blev dags för middag. Borden stod dukade i Rikssalen och fönstren stod öppna men det var ändå så varmt att vi lade av kavajerna. Maten var närande och god och i stället för tryckt meny berättade hovmästaren för oss om varje maträtt.
Norra Pelarsalen härbärgerade oss sedan under resten av kvällen. Många goda historier berättades och ett antal sånger exekverades utan någon som helst självkritik. Med andra ord ; en mycket trevlig afton i gamla goda vänners lag.

Ett dussin av oss övernattade på Karlberg, i Rukebo närmare bestämt. Frukost 0800 i slottet och 0900 gick vi till korum. Då hade ytterligare ett antal kamrater tillstött från sina logis i staden. Klåfingriga psalmboksreviderare har ju tagit bort "Fädernas kyrka" men den sjunger vi ändå å Thess Hvita. Vers 6 handlar om KKG, slottets grundare. Det fanns också all anledning att sjunga "Svensk sommarpsalm".

Efter kyrkkaffet samlades vi återigen i Klassrum 2000 för stämma under ledning av Leif, vår Mäktigaste Man.

Stämmobeslut :
Nästa möte år 2009 ungefär i månadsskiftet augusti/september.
Vi skall då köra ett endags, heldags program med middag på kvällen.
Stämmodeltagarna var till 90 % eniga om att QRZ-jubiléer är en angelägenhet endast för forna kadetter. Inga damer således. Synpunkter därvidlag emottages dock gärna fram till nästa kallelse.

Slottsskattmästaren och Thess Fåglum undersöker möjligheterna att digitalisera kursfilmen (16 mm). Alla tips därvidlag tas tacksamt emot.

Efter hand som avgångstider närmade sej för olika kommunikationsmedels avgång tunnades skaran ut. Vi var dock några tappra som satt kvar i det längsta och tittade på några hundra gamla foton som digitaliserats av Hooga. Det blir nog en DVD så småningom som Jerker kan mångla ut och därmed förstärka vår kassa.

De allra sista var som vanligt Spänstgeneralen och Generalamiralen som snyggade till och diskade efter frukosten m m samt visiterade lokalerna.