2014-08-29--30


Klicka på bilden ovan för en förstoring

              

53 forna kadetter och 1 lärare förgaddrades vid slottstrappan. Stf COK och kursadjutanten tillkom lite senare.
Stf skolch (nuvarande) orienterade om dagens verksamhet på Karlberg varefter vi beslutade att 50-årsjubileum skall avhållas när det blir så dags utan några större ändringar av upplägget.
Thess slottsfotograf har klippt om QRZ-filmen, några av de mörkaste partierna har fått ge vika för några nya scener (jo, det finns material som aldrig visats). Den nya versionen uppskattades.
Som alltid vid våra jubileer samlades vi i slottskapellet för korum med minnesstund.
Resten av eftermiddagen ägnades åt fria aktiviteter som huvudsakligen innebar att vi tärde en och annan sval öl på inre borggården under livligt samspråk.
Middagen intog vi i södra ritsalen och för kvällens samkväm disponerade vi pelarsalarna.

Under lördagen gjorde vi under Claes Grafströms ledning ett uppskattat studiebesök på K1 eller Kavallerikasern som man numera oftast säger. Renoverade stallar, nybyggt europas största ridhus, den gamla fina kavallerimässen m m.

Trojkan
Foto: Anders Dahl