QRZ-bok nr III
utgavs 2014-08-29
i samband med
DM 177.QRZN's
45-årsjubileum
å Thess Hvita Lustslott.