Den Mäktiga 177.QRZN behagar jubilera 2019-08-31 - - 09-01.

50 år

För närvarande gäller plan "Vi gör ungefär som vanligt på lörda'n".
Söndagsaktivitet blir troligen en militärhistorisk guidad fotvandring i Stockholm.

På Facebooksidan "DM ettsjusju QRZN" finns det en sluten grupp "dm177qrzn".
1969 års fänrikar må ansöka om medlemskap i denna illustra församling.
Här en länk till bildtips för Facebook

DET HÄR ÄR EN LÄNK TILL RESTEN AV HEMSIDAN

Så här ser det ut just nu (februari 2018). Slottstrappan är avskärmad med kravallstaket, betongmurar och diverse presenningar.
Trappan som syns på bilden är en så kallad vepa bakom vilken hela trappan är bortriven.
Längre ner på sidan visas ett förslag till ny skylt som Fortifikationsverket säkert kommer att godta.

01 Krigsskolans igenkänningssignal